| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 49.500,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 99.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem do budżetu dotacji i zaciągnięcia pożyczki na realizacje zadania " Usuwanie 180MG wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza, ze zmiana funduszu soleckiego w Zwardoniu,

1

Planowane dochody budżetowe

-

33.682.677,81

2

Planowane wydatki budżetowe

-

32.666.851,29

3

Nadwyżka budżetu ;

-

1.015.826,52

Przeznaczona na spłatę kredytów

-

1.015.826,52

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.170.468,22

kredytów bankowych

-

1.036.400,00

pożyczek

-

134.068,22

w tym:

na realizację projektów

-

91.071,52

5

Przychody

-

154.641,70

kredyty bankowe

-

105.141,70

pożyczki

-

49.500

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »