Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/147/2016 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Będzińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1445) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(tj. Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Będzińskiego - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Całodobowy dyżur spośród aptek funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego pełni "Apteka Blisko Ciebie", ul. Piłsudskiego 25a w Będzinie.

§ 3. Załącznik Nr 1, o którym mowa w §1. niniejszej uchwały będzie aktualizowany raz do roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Powiatu Będzińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Załącznik do Uchwały Nr XV/147/2016
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 4 lutego 2016 r.

Rozkład godzin pracy aptek w roku 2016

L. p.

Nazwa apteki

Adres

Godziny pracy

Miejscowość

Ulica

Poniedziałek-piątek

Sobota

Niedziela

1.

Apteka Zdro - Vita s.c.

Będzin,

42 - 500

ul. 1 Maja 1

08:00 - 18:00

-

-

2.

Apteka Anna Nurczyńska Zaporowska

Będzin,

42 - 500

ul. 11 Listopada 12 a

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

-

3.

Apteka Dr. Max

Będzin,
42 - 500

ul. 11 Listopada 10

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

09:00 - 19:00

4.

Apteka Prywatna
M. Myrta

Będzin,
42 - 500

ul. 9 Maja 2

08:00 - 20:00

08:00 - 13:00

-

5.

Apteka "Pharmakon"

Będzin,
42 - 500

ul. 35 - lecia PRL 15

08:30 - 19:00

08:30 - 14:00

-

6.

Apteka 4 Pory Roku,

Będzin,
42 - 500

ul. Bema 1A

08:00 - 18:00

08:00 - 14:00

7.

Apteka "GWIEZDNA"
Ewa Dolińska Sp. J.

Będzin,
42 - 500

al. Kołłątaja 104

08:00 - 19:00

08:00 - 14:00

-

8.

Super Apteka

Będzin
42 - 500

ul. Małachowskiego 5

07:00 - 20:00

09:00 - 16:00

-

9.

Apteka Dbam o Zdrowie

Będzin,
42 - 500

ul. Małachowskiego 40

08:00 - 20:00

08:00 - 15:00

-

10.

Apteka Słoneczna

Będzin,
42 - 500

ul. Małachowskiego 62

07:00 - 21:00

08:00 - 15:00

-

11.

Apteka Polska

Będzin,
42 - 500

ul. Modrzejowska 27

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

-

12.

Apteka PANACEUM

Będzin,

42 - 500

ul. Modrzejowska 48

08:00 - 18:00

08:00 - 13:00

-

13.


Apteka "Zamkowa"


Będzin,
42 - 500

ul. Partyzantów 8a

08:00 - 19:00

08:00 - 13:00

-

14.

Apteka Supernowa

Będzin,
42 - 500

ul. Piłsudskiego 21

08:00 - 20:00

08:00 - 15:00

-

15.

"Apteka Blisko Ciebie"

Będzin,

42 - 500

ul. Piłsudskiego 25a

całodobowo

całodobowo

całodobowo

16.

Apteka "Superjednostka"

Będzin,

42 - 500

ul. Piłsudskiego 83

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

-

17.

Apteka Zdro - Vita s.c.

Będzin,
42 - 500

ul. Siemońska 11

08:00 - 18:00

08:00 - 13:00

-

18.

Apteka Pod Topolą

Będzin,
42 - 500

ul. Stalickiego 2

09:00 - 18:00

09:00 - 12:00

-

19.

Apteka Dbam o Zdrowie

Będzin,

42 - 500

ul. Zwycięstwa 12 paw. 4a

08:00 - 20:00

08:00 - 16:00

-

20.

Apteka "Syberka"

Będzin,
42-500

ul. Zwycięstwa 30

07:30 - 18:30

09:00 - 14:00

-

21.

Apteka "Superjednostka"

Będzin,

42 - 500

ul. Żwirki i Wigury 16

08:00 - 20:00

08:00 - 15:00

-

22.

Apteka Dobrych Rad

Będzin,

42 - 504

ul. Pokoju 14

07:30 - 18:00

07:30 - 12:00

-

23.

Apteka "Łagisza"

Będzin,
42 - 504

ul. Pokoju 32

08:00 - 18:00

09:00 - 13:00

-

24.

Apteka Kaliska s.c.

Będzin,
42 - 506

ul. Wojska Polskiego 6

08:00 - 18:00

08:00 - 13:00

-

25.

Apteka Grodziecka

Będzin,
42 - 506

ul. ZBoWiD-u 6

07:30 - 18:00

08:00 - 14:00

-

26.

Apteka "Arnika"

Będzin,
42 - 506

ul. ZBoWiD-u 12

08:00 - 19:00

08:00 - 14:00

-

27.

Apteka Gmin - Farma

Bobrownik,
42 - 583

ul. Sienkiewicza 121A

08:00 - 17:00

08:30 - 12:30

-

28.

Apteka Primus

Brudzowice,

42 - 470

ul. Szkolna 12

07:00 - 20:00

07:00 - 14:00

-

29.

Apteka "VITA"

Czeladź,

41 - 250

ul. 21 Listopada 12

08:00 - 19:00

09:00 - 13:00

-

30.

Apteka Osiedlowa

Czeladź,

41 - 250

ul. 35 - Lecia PRL 1A

08:00 - 19:00

08:00 - 14:00

-


31.


Apteka Europejska II


Czeladź,
41 - 250


ul. Będzińska 82
CH M1 Czeladź


09:00 - 21:00


09:00 - 21:00


10:00 - 20:00

32.

Apteka Staromiejska

Czeladź,

41 - 250

ul. Bytomska 13

08:00 - 20:00

08:00 - 15:00

-

33.

Apteka Vitaminka Sp. J.

Czeladź,
41 - 250

ul. Dehnelów 35

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

-

34.

Apteka Dbam o Zdrowie

Czeladź,
41 - 250

ul. Rynek 24

08:00 - 19:00

08:00 - 14:00

-

35.

Apteka Dr. Max

Czeladź,
41 - 250

ul. Szpitalna 7

08:00 - 20:00

08:00 - 18:00

10:00 - 16:00

36.

Czwarta Apteka "Zdrowit"
Sp. z o.o.

Czeladź,
41 - 250

ul. Szpitalna 11

07:00 - 21:00

07:00 - 16:00

-

37.

Apteka Prywatna Sp. J.

Czeladź,

41 - 250

ul. Waryńskiego 8A

09:00 - 19:00

09:00 - 13:00

-

38.

Apteka "Farmacja"

Czeladź,
41 - 253

ul. Spacerowa 4

08:00 - 19:00

08:00 - 14:00

-

39.

"Apteka Blisko Ciebie"

Czeladź,

41 - 253

ul. Zwycięstwa 38A

08:00 - 20:00

08:00 - 16:00

-

40.

Apteka GALLENA

Mierzęcice,
42 - 460

ul. Wolności 125

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

09:30 - 14:00

44.

Apteka Moje Zdrowie

Mierzęcice,
42 - 460

ul. Wolności 137

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

-

42.

Apteka Ogólnodostępna

Psary,

42 - 512

ul. Graniczna 61B

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

-

43.

Apteka Dobrych Rad

Psary,

42 - 512

ul. Malinowicka 6

07:00 - 20:00

07:00 - 16:00

-

44.

Apteka FELICITAS

Rogoźnik,

42 - 582

ul. Kościuszki 220b

08:00 - 19:00

08:00 - 13:00

-

45.

Apteka "ANNA - MARIA" s.c.

Sączów,

42 - 595

ul. Pocztowa 1

09:00 - 17:00

09:00 - 13:00

-

46.

Apteka Dobrych Rad

Siewierz,

42 - 470

ul. Kopernika 2

07:00 - 20:00

07:00 - 20:00

08:00 - 20:00

47.

Apteka mgr farm. Maria Kolasińska

Siewierz,
42 - 470

ul. Piłsudskiego 4

08:00 - 20:00

08:00 - 16:00

-

48.

Apteka "FARMA VIT" s.c.

Siewierz,
42 - 470

ul. Rynek 1

08:00 - 20:00

08:00 - 16:00

-


49.


Apteka "MEDICUS"
Gancarska i Wsp. Sp. J.


Siewierz,
42 - 470


ul. Żwirki i Wigury 16


08:00 - 20:00


09:00 - 15:00


-

50.

Apteka Na Rynku
Sp. z o. o.

Sławków,
41 - 260

ul. Rynek 21

08:00 - 19:00

07:30 - 14:30

10:00 - 14:00

51.

Apteka Prywatna

Barbara Duryńska

Sławków,
41 - 260

ul. Rynek 27

08:00 - 19:00

08:00 - 13:00

-

52.

Apteka "Remedium II"

Wojkowice,

42 - 580

ul. PCK 1

07:15 - 18:00

-

-

53.

Apteka Remedium

Wojkowice,
42 - 580

ul. Sobieskiego 282

07:30 - 19:00

07:30 - 13:30

-

54.

Punkt Apteczny "Wrzos"

Gródków,

42 - 575

ul. Zwycięstwa 2

Pon. - Śr.;Pt.
08:00 - 15:00

Czw. 10:30 - 17:30

-

-


Uzasadnienie

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne
(tj. Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.) Rada Powiatu Będzińskiego po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i prezydenta oraz Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, ustala w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Plan pracy aptek określa funkcjonowanie ich w dni powszednie, w porze nocnej, w niedziele, święta jak również w dni wolne od pracy.

Załączony do uchwały Załącznik Nr 1 uwzględnia wszystkie 53 apteki oraz punkt apteczny funkcjonujący na terenie Powiatu. Dyżur całodobowy pełni "Apteka Blisko Ciebie" funkcjonująca
przy ul. Piłsudskiego 25a w Będzinie. W niedzielę czynne są następujące apteki:

a) w Będzinie:

- Apteka Dr. Max, ul. 11 Listopada 10, w godz. 09:00 - 19:00;

b) w Czeladzi:

- Apteka Europejska II, ul. Będzińska 82, w godz. 10:00 - 20:00;

- Apteka Dr. Max, ul. Szpitalna 7, w godz. 10:00 - 16:00;

c) w Mierzęcicach:

- Apteka GALLENA, ul. Wolności 125, w godz. 09:30 - 14:00;

d) w Siewierzu:

- Apteka Dobrych Rad, ul. Kopernika 2, w godz. 08:00 - 20:00;

e) w Sławkowie:

- Apteka Na Rynku Sp. z o. o., ul. Rynek 21, w godz. 10:00 - 14:00.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


[1]) Zm. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe