Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.103.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe