Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe