Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 54/KT/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe