Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Wyry

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe