Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.145.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 stycznia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/438/2016 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 16 listopada 2004 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe