Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Porąbka

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat dzieci w wieku do lat 5

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe