Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 535.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe