Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/554/17 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe