Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.264.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie organizacji klas IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 1 i przekształconym gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe