Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/469/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 6 lipca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 4539 z 8 września 2016 r.)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe