Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/629/17 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/1135/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Mysłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe