Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.97.2017 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.96.2016 z 28 listopada 2016 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lyski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe