Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.2.1.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 lutego 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr S.0007.107.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe