Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/795/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2018r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/199/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bytom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe