Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/653/18 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Miasta Zabrze na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe