Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 24 kwietnia 2018r.

do Porozumienia nr 16/KT/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa śląskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe