Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/534/18 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/500/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Pszczyna dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe