Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/318/2018 Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe