Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 263/XLIX/2018 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XLV/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamienica Polska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe