Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe