Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr ZK.551.5.2018.MC Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Starosty Bielskiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z działalności za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe