Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.279.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 marca 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe