Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/91/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe