Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 207/X/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok /zmiana VI/

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe