Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/2019 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe