Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/173/19 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Lider zawodu" dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Lider zawodu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe