Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.122.2019 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe