Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/134/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe