Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/120/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów, za szczególne osiągnięcia edukacyjne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe