Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe