Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe