Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/177/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ulicami Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową - droga powiatowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe