Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice prowadzenia zadania pn.: "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe