Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.474.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe