Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.625.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/294/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe