Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.896.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe