Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.917.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI.105.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe