Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.981.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/186/20 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych Gminy Myszków w dziedzinie sportu wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVIII/299/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe