Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.109.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 253/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe