Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe