Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.198.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVII/334/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe