Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.185.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/294/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe