Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.188.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 542/XXXI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe