Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.3.2021 Prezydenta Miasta Mysłowice; Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe