Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.598.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/550/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe