Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.044.2021 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3.KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe