Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1513) ogłasza się wykaz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 16 kwietnia 2021 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Wykaz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 16 kwietnia 2021 r.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 8 czerwca 2021 r. (poz. 93)

Wykaz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Lp.

Nr wpisu

Data wpisu

Imię

Nazwisko

Miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego

Miejscowość wykonywania czynności doradztwa podatkowego

1

13947

2021-04-16

Karol

Brzozowski

ul. Fabryczna 12/47

05-092 Łomianki Dolne

2

13948

2021-04-16

Mateusz

Buszkiewicz

ul. Chodzieska 40

64-840 Budzyń

3

13951

2021-04-16

Sylwia

Durka

ul. Pusta 5/9 lok. 26

08-110 Siedlce

4

13952

2021-04-16

Marek Tomasz

Fijałkowski

ul. Ketlinga 17/6

92-431 Łódź

5

13953

2021-04-16

Michał

Gerwatowski

ul. Wileńska 45/21

03-416 Warszawa

6

13954

2021-04-16

Aleksandra

Głąb

Marianki 91 a

41-300 Dąbrowa Górnicza

7

13955

2021-04-16

Joanna

Janus

 Kredyt Inkaso S.A.,
 ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

8

13956

2021-04-16

Monika

Kaleta

ul. Giordana Bruna 9 lok. 216

02-594 Warszawa

9

13957

2021-04-16

Konrad

Kochanowski

ul. Baczyńskiego 8/13

41-203 Sosnowiec

10

13958

2021-04-16

Rafał

Kołkowski

ul. Bajkowych Domków 12

05-502 Wólka Kozodawska

11

13959

2021-04-16

Julia

Kowalska

ul. K. Dunikowskiego 15 a/64

20-425 Lublin

12

13960

2021-04-16

Sara

Kuleta

Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.,

al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

13

13961

2021-04-16

Sylwia

Kwiatkowska

Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.,

ul. Grunwaldzka 34 b

60-786 Poznań

14

13962

2021-04-16

Aleksander

Łożykowski

nie wykonuje

15

13963

2021-04-16

Dorota

Łuczak

 Lotos Asfalt sp. z o.o.,
 ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

16

13964

2021-04-16

Mikołaj

Mroziński

ul. Wyczółki 35 a

02-820 Warszawa

17

13965

2021-04-16

Małgorzata

Muciek

nie wykonuje

18

13966

2021-04-16

Adam

Radom

al. Piasta 21

77-400 Złotów

19

13967

2021-04-16

Elżbieta

Rokita

ul. Szkotnik 1

33-100 Tarnów

20

13968

2021-04-16

Katarzyna

Siwiec

ul. Zgoda 2/12

25-368 Kielce

21

13969

2021-04-16

Jakub

Świetlicki vel Węgorek

ul. Wyścigowa 4/B-125

02-681 Warszawa

22

13970

2021-04-16

Radosław

Urban

 ECDP Tax sp. z o.o.,
 plac Wolności 4

40-078 Katowice

23

13971

2021-04-16

Monika

Utracka

ul. Spacerowa 36 B

32-085 Giebułtów

24

13972

2021-04-16

Tomasz

Woliński

ul. Wolności 12 B

05-850 Ożarów Mazowiecki

25

13973

2021-04-16

Katarzyna

Zadroga

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

26

13927

2021-04-16

Joanna

Jankowska

ul. Domagały 36

10-371 Olsztyn

27

13933

2021-04-16

Anna

Łysiak

ul. Barcza 58/57

10-685 Olsztyn

28

13854

2021-04-16

Mateusz

Synoradzki

ul. Łączna 26/2

71-781 Szczecin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe