REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 15
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §17 w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sygnaturę KTM oraz liczbę stron;”;

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. W zakresie nieuregulowanym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy oraz rozporządzenia, a także przepisy:

1) NATO - zawarte w dokumencie C-M(2002)49-REV1 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz załączonych do niego dyrektywach: AC/35-D/2000-REV8 z dnia 25 listopada 2020 r, AC/35-D/2001-REV3 z dnia 25 listopada 2020 r., AC/35-D/2002-REV5 z dnia 25 listopada 2020 r., AC/35-D/2003-REV5 z dnia 13 maja 2015 r., AC/35-D/2004-REV3 z dnia 15 listopada 2013 r., AC-35-D/2005-REV3 z dnia 12 października 2015 r.;

2) UE - zawarte w decyzji Rady UE nr 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r., w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 274) oraz przepisy zawarte w decyzji Komisji Europejskiej (UE Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz. Urz. UE L z 2015 r. Nr 72 str. 53);

3) ESA - przepisy z dnia 1 lipca 2020 r. w zakresie bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA/REG/004, rev.2);

4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. poz. 1692);

5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. poz. 1603).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
płk Rafał Syrysko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA